Atmintinė ir Taisyklės

Atsisiųsti Bendras aukciono taisykles

AUKCIONO ATMINTINĖ:

(Ši atmintinė yra orientacinio pobūdžio informacija. Kilus klausimams reikėtų vadovautis Bendromis aukciono taisyklėmis, jei prie atitinkamo aukciono nėra paskelbta specifinių taisyklių).


Dalyvavimas aukcione:

 • Dalyvauti gali fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai.
 • Dalyviai aukciono turtą gali įsigyti tiek asmeninėmis lėšomis, tiek su banko paskola ar kitu finansavimu.*
 • Aukciono dalyviams reikalinga registracija www.newsecaukcionai.lt tinklapyje.
 • Turint savo paskyrą tinklapyje www.newsecaukcionai.lt vartotojai gali registruotis į konkrečius aukcionus, gauti apie juos informaciją, siųsti/gauti žinutes – komunikuoti su aukciono organizatoriais.
 • Registruodamasis asmuo, patvirtina, kad susipažino, atidžiai perskaitė ir patvirtino Taisykles ir jose nurodytas teises bei pareigas.


Dokumentai registruojantis į aukcioną (dalyviams):

FIZINIAMS ASMENIMS:

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo (turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)) kopija;
 • Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija.

JURIDINIAMS ASMENIMS:

 • Juridinių asmenų registro kopija.
 • Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija.

UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS AR ORGANIZACIJOMS:

 • Informaciją žiūrėti Bendrose aukciono taisyklėse.


„Pirk dabar“ sąlygos:

 • „Pirk dabar“ – tai galimybė, įsigyti aukciono objektą už skelbime nurodytą kainą, nelaukiant aukciono pradžios.
 • „Pirk dabar“ sąlyga taikoma tik tiems aukcionams, kurių skelbimuose yra nurodyta „Pirk dabar“ kaina.
 • Jeigu 3 darbo dienų eigoje užregistruojami keli prašymai „Pirkti dabar“, Pardavėjas turi teisę nesutikti parduoti su „Pirk dabar“ sąlyga ir tęsti Aukcioną.
 • Gavus Pardavėjo sutikimą parduoti su „Pirk dabar“ sąlyga, potencialus pirkėjas turi sumokėti 10 proc. (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) avansinį mokėjimą į pardavėjo sąskaitą, o aukciono objektas išimamas iš aukciono objektų sąrašo, skelbimų portalų ir kiti potencialūs pirkėjai netenka galimybės dalyvauti aukcione.

Aukciono eiga:

 • Aukciono dalyviai tinklapyje www.newsecaukcionai.lt (prisijungę prie savo paskyros) turi įvesti siūlomą kainą už Aukciono objektą. 
 • Jeigu Aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei objekto pardavimo kainai.
 • Aukciono dalyviai kainą gali didinti konkrečiame Aukciono skelbime nurodytu minimaliu kainos kėlimo intervalu, sumą įrašyti savo nuožiūra (daugiau už nurodytą minimalų kėlimo intervalą) arba jos nesiūlyti visai (nedidinti).
 • Minimalus kainos didinimo intervalas yra pateikiamas automatiškai.
 • Aukciono metu Tinklapio sistema neleidžia skirtingiems aukciono dalyviams atlikti vienodo dydžio kainos statymų.
 • Aukciono dalyviai turi teisę nedidinti pradinės nekilnojamojo turto kainos, tačiau jeigu nei vienas iš užsiregistravusių dalyvių nepasiūlo pradinės kainos, jie praranda teisę susigrąžinti Dalyvio mokestį, o aukcionas laikomas neįvykusiu.
 • Jeigu aukcione užsiregistruoja dalyvauti vienintelis aukciono dalyvis, jis turi teisę įsigyti turtą už pradinę nekilnojamojo turto kainą, bet privalo ją pasiūlyti tinklapyje paspausdamas mygtuką „Pasiūlyti kainą“, laukelyje įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“.
 • Jeigu vienintelis užsiregistravęs Aukciono dalyvis nepasiūlo kainos iki aukciono pabaigos arba atsisako sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį, aukcionas laikomas neįvykusiu ir jis praranda teisę reikalauti grąžinti sumokėtą Dalyvio mokestį.
 • Aukciono dalyvis savo pasiūlytos kainos atšaukti negali.
 • Kainos siūlymai už parduodamą nekilnojamąjį turtą teikiami iki tinklapyje prie konkretaus aukciono nurodyto pabaigos laiko, nebent yra numatyta pratęsimo funkcija – papildomos 15 (penkiolikos) minučių. Tuo atveju, jeigu likus 15 minučių iki aukciono pabaigos yra gautas bent vienas kainos siūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomam 15 minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas užbaigiamas, jeigu per 15 minučių ir nulis sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas. Šiame punkte nustatyta tvarka aukcionas gali būti pratęsiamas neribotą skaičių kartų.
 • Aukcionas baigiasi automatiškai tinklapyje ir skelbime nustatytą dieną nustatytu laiku, nebent teikiami kainos pasiūlymai ir aukcionas pratęsiamas nustatyta tvarka (žr. Bendros aukciono taisyklės 5.6. p.). Pasibaigusio Aukciono būsena pasikeičia į „Pasibaigęs“.
 • Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.
 • Aukciono laimėtojo dalyvio mokestis įskaitomas kaip dalinė įmoka už ketinamą įsigyti objektą ir jam priskirtus priklausinius.
 • Aukciono dalyvis, pripažintas aukciono laimėtoju, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo aukciono laimėtojo paskelbimo su Pardavėju sudaro Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį.
 • Aukciono dalyviai informuojami apie aukciono baigtį (laimėjo / nelaimėjo) paskyros „Pranešimų“ skiltyje bei siunčiant jų nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu tokią paslaugą jie pasirinko.
 • Pasibaigus Aukcionui, tinklapyje prie informacijos apie aukcioną sugeneruojamas ir pateikiamas aukciono protokolas .pdf formatu, kuriame, neidentifikuojant aukcionų dalyvių, nurodoma išsami kainos siūlymų istorija.
 • Pasiūlytų kainų istorija yra matoma viešai (neidentifikuojant dalyvių) objekto Skelbime. 
 • Aukcionų dalyviams, nepatvirtintiems aukcionų laimėtojais, grąžinamas sumokėtas Dalyvio mokestis per 10 darbo dienų nuo aukciono pabaigos (žr. Bendros aukciono taisyklės 4.22. p.), jei konkretaus aukciono skelbime nenumatyta kitaip.

Papildoma informacija:

 • Aukciono dalyviai turi įvertinti galimus minimalius tinklapio sistemos ir savo elektroninio įrenginio laikmačių skirtumus sekundžių paklaida ir pateikti siūlomą kainą įvertinę riziką, jog sistema nespės užfiksuoti kainos siūlymo, jei jis tinklapio sistemoje galimai jau bus pasibaigęs.
 • Aukciono organizatorius dėl objektyvių  nuo jo nepriklausančių priežasčių (pvz., interneto ryšio sutrikimai, tinklapio veiklos sutrikimai, neleidžiantys dalyviams atlikti statymų ir kt.) turi teisę pratęsti atitinkamo aukciono terminą savo nuožiūra, iki kol bus pašalintos priežastys, trukdančios sėkmingai tęsti ir užbaigti aukcioną. Aukciono organizatorius apie tai informuoja visus atitinkamo aukciono patvirtintus dalyvius.


* Pirkėjas, pripažintas aukciono laimėtoju ir perkantis turtą su banko paskola, prisiima atsakomybę dėl paskolos gavimo. Negavus banko finansavimo pirkėjas privalo pateikti tai liudijantį banko raštą (kopiją) aukciono organizatoriui ir nebetenka teisės atgauti dalyvio mokesčio.

Sekite NT naujienas